Ispiti

PRIJAVA ZA ISPIT

SLJEDEĆI ISPITNI ROK

PISMENI: 24.1.2020.

USMENI: 7.2.2020.

 

Za sva pitanja i nejasnoće se možete obratiti na ruzica.marta.ljubicic@mazars.hr.

PRIJAVA ZA ISPIT

Za prijavu je potrebna:

 • prijavnica
 • odgovarajuća dokumentacija i
 • potvrda o uplati iznosa.

PRIJAVNICU (koju je potrebno potpisati i dostaviti skenom) koja sadrži i POPIS DOKUMENTACIJE možete preuzeti OVDJE

* Za pribavljanje dokaza je moguće koristiti sustav e-Građani

** Potvrda s MIORH se odnosi na dokaz o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – dokazuje (minimalno) 5 godina radnog staža u procjeniteljskim i srodnim ekonomskim/financijskim djelatnostima

*** Kod pribavljanja Potvrde o nekažnjavanju nije bitna svrha pribavljanja, nego isključivo dokazivanje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak

 

UPLATA se izvršava na:

Hrvatsko društvo procjenitelja
Jakova Gotovca 1
OIB: 21972873516
IBAN: HR2423600001101436781
u pozivu na broj navedite ime i prezime
opis plaćanja: ispit za ovlaštenog procjenitelja

IZNOS uplate možete vidjeti niže na ovoj stranici.

 

STATUT I PRAVILNICI

Svim dokumentima Društva možete pristupiti OVDJE.

 

ROKOVI

Dva puta godišnje:

 1. zimski (prosinac/siječanj)
  Više o tečaju saznajte na http://hif.hr/ovlasteni-procjenitelj-pripremni-tecaj/.
 2. ljetni (lipanj/srpanj)

 

ISPIT

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pri čemu je prolazak pismenog preduvjet za usmeni dio.

 1. PISMENI DIO:
  Financijska analiza: 25%
  Procjena vrijednosti poduzeća DCF metodom: 60%
  Ostale metode procjene vrijednosti: 15%
  *da bi pismeni dio bio zadovoljen, potrebno je iz oba dijela imati minimalno 70%
 2. USMENI DIO
  Usmeni ispit je ispit pred tročlanom komsijom koji se održava 2 ili 3 tjedna nakon pismenog ispita i sastoji se od više pitanja iz istih područja pokrivenih pismenim ispitom.

PRIPREMA ZA ISPIT

Stručnjaci i članovi HDP-a dva puta godišnje, mjesec ili dva dana prije samog ispita za ovlaptene procjenitelje, predaju na Hrvatskom institutu za financije kako bi svim zainteresiranim stručnjacima i onima koji to žele postati približili područje procjena. Tečaj se održava unutar jednog tjedna kroz pet radnih dana u popodnevnim satima. Tečaj je osmišljen kao sveobuhvatna priprema za pristupanje ispitu. Za više informacija o samom tečaju posjetite stranice HIFa: http://hif.hr/

CIJENA ISPITA

Cijena ispita je 1.500,00 kuna.

U slučaju da je osoba bila polaznik tečaja za ovlašetne procjenitelje na HIF-u, cijena je 750,00 kuna.

U slučaju da osoba ne zadovolji na ispitu, ima pravo pristupiti sljedećem pismenom/usmenom roku bez dodatne naknade.

PRIZNAVANJE ISPITA

Hrvatsko društvo procjenitelja je udruga koja svojim članovima omogućava redovitu edukaciju, povezanost s ostalim stručnjacima iz područja procjena i sličnih područja te razmjenu iskustava i znanja s ostalim stručnjacima.

Trenutno u Hrvatskom zakonu nije definirano da procjene vrijednosti poduzeća mogu obavljati isključivo ovlašteni procjenitelji. Jedan od ciljeva ove udruge je upravo usvajanje takvog zakona, čime bi se ostvarili preduvjeti da se procjenama bave samo ovlašteni procjenitelji kao stručne osobe.