Tijela Društva

HDP IZABRANA TIJELA ZA RAZDOBLJE OD 2017. godine

Izvršni odbor društva

 • Vladimir Lasić, predsjednik (preminuo)
 • Miroslav Gabor
 • Tomislav Jančin
 • Stjepan Tadijančević
 • Krunoslav Tarandek.

Osoba ovlaštena za zastupanje društva: Kristijan Cinotti, član društva

Tajnik društva: Andrea Gelemanović

ISPITNA KOMISIJA

Članovi

 • Dragutin Dinčić, predsjednik
 • Kristijan Cinotti
 • Miroslav Gabor

Zamjenici

 • Hrvoje Prlić
 • Antičić Diana
 • Tomislav Jančin