Literatura

 • Vladimir Lasić: “Procjena vrijednosti poduzeća u procesu preobrazbe”, časopis Supermarket br.1/91, siječanj 1991.,Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Statički pristup procjeni vrijednosti poduzeća”, Ekonomski pregled br.6-7/91, mjesečnik Saveza ekonomista Hrvatske, Zagreb;
 • Jadranko Bendeković: “Procjena ekonomske vrijednosti poduzeća”, Ekonomski pregled br. 6-7/1991., Zagreb;
 • Jadranko Bendeković i Vladimir Lasić: “Vrednovanje imovine i poslovanja poduzeća”, izdanje Ekonomskog instituta-Zagreb, 1991.godina;
 • Vladimir Lasić: “Statički pristup procjeni vrijednosti poduzeća”, izdano u časopisu Računovodstvo, revizija i financije br.7/91, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Vrednovanje imovine poduzeća pomoću statičkog pristupa”, izdano u časopisu Informator br.3931-3932/91, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Kriteriji za izbor pristupa vrednovanju imovine i poslovanja poduzeća”, izdano u časopisu Informator br.3935-3936/91, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Procjena poduzeća u strateškom upravljanju poduzećem”, Company Valuation within Strategic Management, Ekonomski pregled, br.11-12/1996., Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Teoretski model procjene poduzeća za strateško odlučivanje” Theoretical Model of Enterprise Valuation for Strategic Decision-Making, Ekonomski pregled br.1/97″, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Teoretski model procjene poduzeća” Theoretical Model of Enterprise Valuation, Informator” br.4501/97, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Statički pristup procjeni poduzeća”, Static Approach to Enterprise Valuation, Informator” br.4502-4503/97, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Dinamički pristup procjeni poduzeća”, Dynamic Approach to Enterprise Valuation, Informator” br.4516/97, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Procjena po fer vrijednosti”, The Fair Value Valuation, Zbornik II. godišnjeg savjetovanja”Aktualnosti u reviziji” 1998.g, Hrvatska udruga revizora, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Problematika procjene po fer vrijednosti”, Issues of Fair Value Evaluation, časopis Revizija br.4./98, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Pravila ponašanja procjenitelja pri procjeni imovine i obveza”, Valuators’ Behaviour Rules at Property and Liabilities Valuation, časopis”Revizija” br.3/99, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Povezanost djelatnosti revizije i procjene ekonomske vrijednosti”, časopis Revizija br.3.i 4./2000; Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Temeljne značajke međunarodnih standarda za procjenu ekonomske vrijednosti”, časopis Računovodstvo i financije br. 12/03, Zagreb;
 • International Valuation Standards Committee: “International Valuation Standards 2007”,2007., London,;
 • Vladimir Lasić: “Vrednovanje poslovnih subjekata u Hrvatskoj”, Zbornik 43.simpozija Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, 2008.g, Pula;
 • Vladimir Lasić: “Procjena ekonomske vrijednosti imperativ kod ulaganja kapitala”, časopis Moj kapital od 31.7.2008.g, Zagreb;
 • Vladimir Lasić: “Dinamička procjena ekonomske vrijednosti”, časopis Računovodstvo i financije br. 10/09; Zagreb.
 • Copeland, T., Koller, T. i Murrin, J.: “Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies – University Edition”, McKinsey & Company, Inc., New York: Wiley Frontiers in Finance, 1996.
 • Cornell, B.: “Corporate Valuation”, Homewood, Illinois: Business One Irwin, 1993.
 • Lasić V. i koautori: “Osnove procjene ekonomske vrijednosti”, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2010.
 • Vladimir Lasić: “Pristupi i metode utvrđivanja fer vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine”, časopis Računovodstvo i financije br.5/13, Zagreb;