Dokumenti Društva

 • Statut društva
  Ovim se statutom uređuju naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, djelatnost, svrha i ciljevi, članstvo, prava i obveze članova, unutarnji ustroj, tijela Društva, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja, zastupanje i predstavljanje, sredstva za rad i način njihova pribavljanja, ostvarivanje javnosti rada, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, prestanak, kao i druga pitanja relevantna za djelovanje Hrvatskog društva procjenitelja kao udruge.
 • Kodeks etike
  Cilj Kodeksa etike ovlaštenih procjenitelja je da svojim odredbama u pogledu rada i ponašanja ovlaštenih procjenitelja doprinese dostojanstvu i ugledu struke procjenjivanja u Republici Hrvatskoj.
 • Pravilnik o stjecanju diplome ovlaštenog procjenitelja
  Pravilnik o stjecanju diplome.
 • Pravilnik o registru
  Pravilnikom o registru ovlaštenih procjenitelja propisuje se postupak upisa, vođenja evidencije i ispisa ovlaštenih procjenitelja iz registra.
 • Pravilnik o polaganju ispita
  Poslovnik o radu komisije za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog procjenitelja.